Kezdőlap
https://utazasiugyintezotanfolyam.hu/

Részlet az utazásügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
 
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 812 01
 
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Utazásügyintéző
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 640-960
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
 
2.2. Szakmai előképzettség:
 
2.3. Előírt gyakorlat: –
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények:
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %
 
2.8. Szintvizsga: –
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 4221 Utazásszervező, tanácsadó Belföldi utazássszervező- és értékesítő
 
3.1.3. Utazásközvetítő
Ügyfélszolgálati előadó (Tourinform-hálózat)

 
3.1.4. Fizetővendégszolgálat-ügyintéző
 
3.1.5. Üdülésszervező
 
3.1.6. Üdültetési előadó
 
 
 
 
 
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
Az Utazásügyintéző a turizmus szektor különböző területein tevékenykedik. A turisztikai desztinációk termékeit kínálja és népszerűsíti a turisztikai erőforrások ismeretében. Utazásközvetítői tevékenységet végez. Informatikai programok használatával értékesítést lát el. Szakmai kapcsolatokat tart fenn a turisztikai szolgáltatókkal. Alapvető pénzügyi műveleteket végez. Teljes körű információt nyújt a magyarországi turisztikai szolgáltatásokról, közreműködik a turisztikai vállalkozás egyéb szolgáltatásainak közvetítésében.
 
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
 
-      népszerűsíteni a kiemelt hazai turisztikai termékeket
-      viszonteladói tevékenység végezni
-      értékesítési tevékenységet végezni informatikai szoftverek használatával
-      szóban és írásban kommunikálni magyar és idegen nyelven
-      együttműködni a turisztikai szolgáltatókkal
-      alapvető pénzügyi műveletek végezni
 
 
3.3.Kapcsolódó szakképesítések
 
  A  B C
  3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő szakképesítés
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
 
  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10061-12 Turisztikai erőforrások bemutatása
4.4. 10062-12 Turisztikai kommunikáció
4.5. 10063-12 Ügyviteli folyamatok alkalmazása
4.6. 10064-12 Turisztikai termékkínálat értékesítése
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele; valamint középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy idegenforgalmi-vendéglátóipari középfokú szaknyelvi B2 komplex vizsga
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10061-12 Turisztikai erőforrások bemutatása szóbeli
5.2.4. 10062-12 Turisztikai kommunikáció gyakorlati
5.2.5. 10063-12 Ügyviteli folyamatok alkalmazása írásbeli
5.2.6. 10064-12 Turisztikai termékkínálat értékesítése gyakorlati
 
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.
 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Kiemelt hazai turisztikai termékek (hungarikumok) bemutatása
 
A vizsgafeladat ismertetése: Az adott termékek bemutatása és prezentációja ppt-formájában
 
A vizsgatevékenységhez kapcsolódó kompetenciák:
Feltérképezi a turisztikai honlapok információtartalmát
Adatfeldolgozást végez
Statisztikai mutatókat értelmez
Információt nyújt a magyar világörökségekről, hungarikumokról
Marketingeszközöket vesz igénybe
Prezentációs technikákat használ
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Belföldi programajánlat készítése
 
A vizsgafeladat ismertetése: 4 napos belföldi program összeállítása előre megadott szempontok alapján
 
A vizsgatevékenységhez kapcsolódó kompetenciák:
Értelmezi az információkat a célpiacról
Feltérképezi a turisztikai szolgáltatók körét és termékkínálatát
Az információszerzéshez internet alapú forrásokat használ
Összeállítja a programcsomagot
Az összeállított programcsomagot megszerkeszti, formázza
A programajánlatot kinyomtatja
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Az utazásügyintéző tevékenységei
 
A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdéssora az alábbi témaköröket foglalja magában: Turisztikai piac bemutatása. Nemzetközi és hazai turizmustrendek. A turizmus fajtái, formái. Szálláshelyismeret. Magyar gasztronómia. Magyarország közlekedésföldrajza. Magyarország turisztikai régiói. Utaztatási és egyéb üzletágak. Az utazásszervező-és közvetítő tevékenység végzésének feltételei
 
A vizsgatevékenységhez kapcsolódó kompetenciák:
-      szaknyelv használata
-      rendszerező képesség
-      gyakorlatias témabemutatás
-      határozott előadásmód
-      a segédanyagok megfelelő használata
-      a protokoll előírásainak megfelelő megjelenés
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35 %
 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szóbeli tételeket a szaktanárok által összeállított magyar és idegen nyelvű segédanyagok (utazási katalógusok, prospektusok, térképek stb.) segíthetik.
 
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
 
 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 
 
  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógépes munkaállomás internetkapcsolattal
6.3. Irodai ügyviteli munkát segítő szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő, levelező program, iktatóprogram, webes felület)
6.4. Irodai telekommunikációs eszközök (nyomtató, szkenner, telefon, fax, lamináló)
6.5. Irodai munkakör tanirodai kialakítása (irodabútor, katalógusállvány, iktatóállvány/polc)
6.6. Tárgyalóasztal
6.7. Ügyfélpult
6.8. Projektor
6.9. Szakmai szoftverek (integrált szállodai szoftver, értékesítési program)
6.10. Szakmai folyóiratok, katalógusok
 
 
 

A teljes hatályos szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.

 
Részlet az utazásügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. Belföldi utazássszervező- és értékesítő, Utazásközvetítő Ügyfélszolgálati előadó (Tourinform-hálózat), Fizetővendégszolgálat-ügyintéző, Üdülésszervező, Üdültetési előadó,